Our Team

Lead

Shyam Banka's image

Shyam Banka

linkedin

Co-Leads

Himanshi Keyal's image

Himanshi Keyal

linkedin
Divyanshi Jain's image

Divyanshi Jain

linkedin

Event Head

Keshav Agarwal's image

Keshav Agarwal

linkedin

Content Head

Saumya Saraswat's image

Saumya Saraswat

linkedin

Sponsorship Heads

Akshay Hedau's image

Akshay Hedau

linkedin
Aayush Mittal's image

Aayush Mittal

linkedin

Creative Head

Ritik Goyal's image

Ritik Goyal

linkedin

Event Management Heads

Pranjal Bansal's image

Pranjal Bansal

linkedin

Web Development Heads

Aryan Baghla's image

Aryan Baghla

linkedin
Manvi Gupta's image

Manvi Gupta

linkedin

Web Team

Aditya Chaudhary's image

Aditya Chaudhary

linkedin
Siddharth Jiyani's image

Siddharth Jiyani

linkedin
Ritik Mittal's image

Ritik Mittal

linkedin

Content Team

Anwita Sarangi

linkedin

Suhani Gupta

linkedin

Karandeep Singh

instagram

Dishant Jain

linkedin

Event Management Team

Vihaan Malik

linkedin

Sakash Srivastava

linkedin

Dhruv Goyal

instagram

Nemil Kamdar

instagram

GD Team

Divya Dashotar

instagram

Aditya Karanwal

instagram

Sanskriti Arora

linkedin

Neha Raniwala

linkedin

Sponsorship Team

Yash Gupta

instagram

Prince Thakkar

instagram

Burhan Vora

linkedin

Video Team

Dakshesh Prasad's image

Dakshesh Prasad

instagram
Krishna Manchanda's image

Krishna Manchanda

linkedin
Karan Singh's image

Karan Singh

Speaker Outreach Team

Anshika Agrawal

linkedin

Raghav Pathak

instagram

Krishna Rohira

linkedin

Radhika Audichya

linkedin